Realizacja zamówienia, ceny oraz dostawa.

1. Wskazane ceny towarów są cenami brutto tzn. zawierającymi podatek VAT, oraz są wskazywane w złotych polskich. Wskazane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, których wyboru, wraz z sposobem dostawy, dokonuje Klient w trakcie składania Zamówienia.

2. Miejsce doręczenia towaru musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, doręczyciel nie ma obowiązku wniesienia towaru.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny towaru: - przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego - za pobraniem czyli gotówka przy odbiorze wysłanego towaru - gotówką przy odbiorze osobistym

4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem, lub z odbiorem osobistym, następuje w ciągu 21 dni roboczych po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego w ciąg 21 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

5. Odbiór osobisty towaru jest możliwy pod adresem DAXMEBLE 63-604 Baranów Łęka Mroczeńska 76, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym daty i godziny odbioru towaru.

6. Przy odbiorze zamówionego towaru proponujemy, aby Klient dokonał sprawdzenia towaru i informujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego towaru, niekompletności zamówionego towaru, niezgodności zamówionego towaru z zawartością przesyłki, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Prosimy o zapisanie uwag lub notatek w związku z zaistniałym zdarzeniem w obecności doręczyciela oraz o niezwłoczne poinformowanie Sprzedającego o zaistniałem sytuacji.